Ένας νεαρός ψαράς - A young fisherman

Λεπτόραμφος γλάρος, πρώτου χειμώνα, 30 Γενάρη 2011 στο λιμανάκι του Κόκκινου Πύργου στη Μεσσαρά... διηγείται την περιπέτεια ενός ψαρέματος
Ist winter Slender-billed Gull on Kokkinos Pyrgos port, south Crete - 30 Jan 2011.
My name is slender... Larus genei and I will show you my foraging story..
Ψαρεύοντας στα ρηχά:
Fishing on shallow water:
αποτυχία.... no success...
Εσύ τι θες εδώ, θα μου πάρεις το ψωμί;;
I don't want co-fishing!
Ψυχραιμία..
Be cool...
Paparazzi...
Ας αποτραβηχτώ...
Lets go...
Ακόμη μια προσπάθεια:
To try fishing again:
Τίποτα ακόμη...
Nothing yet...
Αλλά λίγο μετά:
But in a little while:
Ας το αλατίσω λιγάκι...
Lets make it salty:
Τι ψάρι άραγε έπιασα; εεε μη φεύγεις να σε ταυτοποιήσω πρώτα!
What species is it? don't go away, I have to name you!
Δε θα μου ξεφύγεις!
I will found you little fish!
Να είναι φανερό, είσαι σπάρος Diplodus annularis!
Obiously, you are an Annular Sea Bream! Diplodus annularis
Πάλι προσπαθείς να δραπετεύσεις;
Again! Do you try to escape?
Τώρα τελείωσαν τα ψέμματα!
Lets finish this joke!
Δεν είσαι όσο μικρό φαινόσουν!
Not so little!
Glouppp!!!
Πάμε για το επόμενο...
Lets go for another one!

1 comment:

Odysseas said...

A very interesting story!